DIVLJI KONJI opet trče prostranstvima Vlasine

Poslednjih godina sve ređe se viđaju divlji konji na Vlasinskoj visoravni, koja je decenijama unazad njihovo prirodno stanište. Neki su čak poslednjih godina govorili da su iščezli, uginuli, da ih više nema, ali ove fotografije zabeležene u okolini Vlasinskog jezera, tačnije na putu od jezera prema Bosilegradu to demantuju. 🐎🐎🐎