Priroda

ZAŠTIĆENE VRSTE BILJAKA U SRBIJI: Tresavski kaćunak, majski kaćun i maslinica

Uredbom o zaštiti prirodnih retkosti Republike Srbije određuju se divlje vrste biljaka i životinja kojima se kao prirodne retkosti od izuzetnog značaja, određuje I stepen zaštite. To znači da je njihov opstanak u prirodnim staništima ugrožen u takvom stepenu da pripadaju vrstama koje će bez posebnih mera ubrzo iščeznuti ili postoji opasnost od njihovog iščezavanja. Vreme je da upoznamo zaštićene vrste flore ili biljaka Srbije. U Srbiji živi 39% vaskularne flore Evrope.

Tresavski kaćun

Drugi naziv: Dactylorhiza cordigera,  (Fries) Soo

Višegodišnja biljka, stabljika visine 10-40 cm,u osnovi sa 2 mrka šiljata listića. Listova 4-6,pegavi, jajasti do lancetasti. Cvast izdužena,rastresita, cvetovi purpurni. Vreme cvetanja: jun,julTresave, livade u alpijskom pojasu. Kod nas je rasprostranjenai podvrsta: Dactylorhiza cordigera(Fries) Soó bosniaca (G. Beck) Soó na rankerima,planinskim crnicama.

Majski kaćun

Drugi naziv: Dactylorhiza majalis (Rshb.) Hunt

Višegodišnja biljka,koja ima stabljike visine 10-50 cm.Ima na sebi ukupno 4-6  listova , izduženog jajastog oblika.Cvast klasolika, 4-8cm dugačka, cvetovi su najčešće ljubičastopurpurne boje,a vrlo retko mogu se videti i cvetovi u beloj boji.Vreme kada cvetaju je period između maja i jula meseca.Nastanjene su na  vlažnim livadama, tresavama, proplancima, šumama, odnizija do alpijskog pojasa.

Maslinica

Drugi naziv: lovorisni jeremičak, Daphne laureola L, Spurge laurel

Zimzeleni grm 50-120 cm visine, debelih uspravnih,savitljivih grana. Kora je mekana, gola,tamnosmeđa ili sivosmeđa. Listovi sa kratkompeteljkom, kožasti, 5-8 cm dugi. Više listova jezbijeno u rozete. Cvetovi 5-10 u grozdastim retkimcvastima, u pazuhu gornjih listova.Vreme cvetanja: mart- maj.krečnjaku. Nastanjuju bukove šume brdskog i planinskog pojasado 1400 m nadmorske visine, na svežim i bogatim zemljištima, pretežno na krečnjaku.

Prenos sadržaja sajta delimično ili u celosti je dozvoljen samo u nekomercijalne svhre, uz obavezno navođenje podataka o autoru i izvoru.

Izaberi temu koju želiš
Tagovi
Back to top button
Close