Priroda

ZAŠTIĆENE VRSTE BILJAKA U SRBIJI: Peščarski karanfil, zelenocveti naprstak i spljoštena prečica

Uredbom o zaštiti prirodnih retkosti Republike Srbije određuju se divlje vrste biljaka i životinja kojima se kao prirodne retkosti od izuzetnog značaja, određuje I stepen zaštite. To znači da je njihov opstanak u prirodnim staništima ugrožen u takvom stepenu da pripadaju vrstama koje će bez posebnih mera ubrzo iščeznuti ili postoji opasnost od njihovog iščezavanja. Vreme je da upoznamo zaštićene vrste flore ili biljaka Srbije. U Srbiji živi 39% vaskularne flore Evrope.

 

Peščarski karanfil
Drugi naziv: Dianthus diutinus Kit.

Višegodišnja zeljasta biljka, visine 25-50cm. Listovi uski (1-1,5 mm), sa po jednim nervom, naspramni. Glavice sa po 2-7 cvetova. Cvetovi su svetlo-ružičaste boje. Vreme cvetanja je od maja do jula. Raste u peščarskim zajednicama stepskog karaktera. Kod nas je ima u Horgoškoj peščari i u Vlaškoj niziji.

Zelenocveti naprstak
Drugi naziv: Digitalis viridiflora Lindley

Višegodišnja zeljasta biljka, visine 60-100cm. Stabljika jednostavna, glatka. Listovi pri dnu lancetasti, ka vrhu se sužavaju. Cvetovi zelenkasto-žuti posuti lepljivim dlačicama, formiraju rastresiti grozd. Vreme cvetanja od juna do avgust. Raste u svetlim šumama i šikarama, na šumskim čistinama i rubovima šuma, od nizija do planinskog pojasa.

Spljoštena prečica
Drugi naziv: Rothmaler

Stablo puzeće, dužine do 1m. Bočne grane razgranate, lepezasto raspoređene. Listovi u četiri reda, unakrsno raspoređeni. Strobilusi nalik klasu po 2-6 na peteljkama dužine do 12cm. Staništa su joj šume brdskog i planinskog područja. Kod nas je ima na Staroj i Suvoj planini.

Prenos sadržaja sajta delimično ili u celosti je dozvoljen samo u nekomercijalne svhre, uz obavezno navođenje podataka o autoru i izvoru.

Izaberi temu koju želiš
Tagovi
Back to top button
Close