Domaće životinjeKućni ljubimci

Životinje u Australiji ZAKONOM prepoznate kao BIĆA KOJA OSEĆAJU EMOCIJU I BOL

Po prvi put u istoriji Australije, životinje će na zakonit način biti prepoznate kao živa bića koja osećaju emociju i bol. Australijska zakonodavna skupština za kapitalno teritorijalno zakonodavstvo (ACT Legislative Assembli) je prošlog meseca izvršila izmenu i dopunu zakona o dobrobiti životinja.

„Ovi novi zakoni odražavaju pristup nulte tolerancije prema surovosti prema životinjama“, izjavio je ministar Chris Steel, koji je pokretač donošenja prvih australijskih zakona o dobrobiti životinja. “Životinja se, kao  ljudi, mentalno i fizički suočava sa uslovima u kojima živi.

Prema novim zakonima, koji će stupiti na snagu za šest meseci, Uprava za dobrobit životinja može izreći privremenu zabranu vlasništva do šest meseci. Država takođe može oduzeti, zadržati, prodati ili ponovo smestiti životinju, kada je to potrebno. Novi zakoni sadrže jednostavna prava za životinje, poput prava na slobodno kretanje. Prema novim zakonima, vlasnici kućnih ljubimaca ne bi mogli držati svoje životinje zaključane.

“Ako bi neku životinju vezali ili stavljali u kavez danima, tada bi joj trebalo dati da vežba jedan ili dva sata dnevno“, rekao je g. Steel. I dalje postoje izuzeci, kao što su omogućavanje kokoškama da žive u kokošinjcima, ptice u kavezima ili mačke u zatvorenim prostorijama.

Canberra Times je objavila da za neobezbeđivanje kućnim ljubimcima odgovarajuće hrane, vode, skloništa ili čisto i higijensko okruženje sledi novčana kazna od 4.000 dolara. Novčana kazna se odnosi i na ljude koji svog kućnog ljubimca drže u zatvorenom prostoru tokom dužeg perioda ili na drugi način ograničavaju njegovo kretanje.

Osobe koje učestvuju u nasilnim aktivnostima na životinjama, kao što su borbe pasa, mogle bi da budu kažnjene do 48.000 dolara ili služe kaznu od tri godine. Novčane kazne za takva krivična dela izdaju se kako bi se odvratili zlostavljači od budućih surovosti.

„Ovi zakoni o dobrobiti životinja odražavaju vrednosti zajednice u Canberri. O tome kako se treba brinuti za naše ljubimce, domaće životinje, stoku i divlje životinje“, nastavio je Steel koji je objasnio da će novo zakonodavstvo omogućiti bolju primenu zakona za zaštitu životinja.

Dok Steel u svojoj izjavi spominje stoku i divlje životinje, zaštita se prvenstveno odnosi na kućne ljubimce i domaće životinje. Pored toga, novi zakon se bavi i priznavanjem i pravom životinja koje pružaju pomoć ili usluge na javnim mestima i prostorijama. Ovo uključuje životinje koje pomažu u obuci ili bolesnim ljudima.

Tagovi

Povezane vesti i priče

Ne propustite

Back to top button
Close